Bestuur en adres van Bv. De Haarstèk

Voorzitter: Frans Cozijnsen
Secretaris: Frans de Laat
Penningmeester: Jan van de Griendt

Biljartvereniging "De Haarstèk" (13068)    
Clublokaal: Dorpshuis "De Haarstèk"

Mr. Prinsenstraat 38
5254JD  Haarsteeg
Rekeningnummer: NL 65 RBRB 0898322944 t.n.v Biljartvereniging De Haarstèk

Vorige pagina